Ana Menu etkinlikler gurudwara tv kurumsal resimler iletisim english

 

ANA SAYFA

 

FELSEFE

 

YASALAR

YOGA

 

MEDİTASYON

 

ZEN

 

TAI CHI

 

ASTROLOJI

 

FENG SHUI

Kütüphane

 

E Grup

 

LINKLER

 

Alternatif Hayat

 

Nazmi Gür

Yogaist

 

 

M E D İ T A S Y O N

 
           

 

 

İnsanoğlu seçme yasasına tabi bir ruh varlığı olduğuna göre tüm bilgileri incelemeli ve bunların içinden kendisine en uygun yolu araştırarak bulabilmelidir.
Meditasyon tüm felsefi akımlarda kullanılır, dinlerdeki bazı çalışmaların meditasyon olduğu bir gerçektir. Burada okuyacağınız bilgiler herhangi bir dinsel bağ içermemektedir. Tüm inanç sistemlerine saygı ile yaklaşırız. Hiç birinin bir bölümünü veya tamamını reddetme, yargılama veya kötülemeye hakkımız yoktur.
Meditasyon kişisel bir ruhsal gelişim çalışması olduğuna göre tesir ve faydaları kişiye göre değişir ancak bu, meditasyon üzerine bazı genellemeler yapılmasını engellemez.
Meditasyon,duyulardan kaynaklanan düşüncelerin artık söz konusu olmadığı bir bilinç durumudur. Bu halde zihin, bir amaca yönelik olarak sürekli bir akım meydana gelir. Böyle bir durumda zihinde tek bir dalga bulunmaktadır.
Meditasyon devamlı bir şekilde akan ilahi bir bilgi selidir. Düşünce tek bir cihete (Atman) yönelir.Tüm dünyasal düşünceler,ilahi düşünce ile ilahi güç ile ve O'nun yüce ihtişamı ile yıkanır.
Meditasyon, düşüncenin konsantrasyon konusunda doğru ve düzenli akışıdır;konsantrasyonun hemen arkasından ortaya çıkan haldir,yogik skalada yedinci dereceye ulaşmadır.
Meditasyon,insanı ebedi mutluluğa ulaştıran tek araçtır.Bu ebedi mutluluk tam anlamı ile özgürlük halidir ki; bu hale ulaşan varlık için artık şüphe, kuruntu ve dünyasal dertler ortadan kalkmıştır.Bu duruma ulaşmış kişinin karması ile tüm bağları tek, tek kopar.
Gerçek huzura kavuşmanın yolu meditasyondur,tabii ki bu Atman'a üzerine tam bir teslimiyet içerisinde yoğunlaşma ile mümkündür.Gerçekte meditasyon sırasında zihnini kontrol altına alamamış bir kişi benliğine ait bilgiye asla ulaşamaz. Meditasyonun vermiş olduğu huzur ve sükuneti tatmamış bir kişinin mutluluğundan nasıl söz edilebilir?
Unutulmamalıdır ki hakikat Atman'dır, hakikat sade ve saftır. Düşünmeden ve meditasyon yapmadan hakikate ulaşmak mümkün değildir.
Meditasyonun ateşi,hataların yol açtığı her türlü alt seviye dürtülerini ve bayağılığı yok edip; insanı, doğrudan doğruya sonsuz özgürlüğe ulaştıracak öze sahip ilahi bilgiye ulaştıracaktır.
 

Meditasyon İçin Gerekli Durumlar :
Her gün muntazaman belirli saatler tayin edilmeli ve disiplinli bir şekilde bu saatlerde çalışılmalıdır. En uygun zaman 03.30-05.30 arasıdır.
Meditasyon için hazırlanmış,sessiz,temiz havalı sade bir ortam hazırlanmalıdır.
Temizlenmiş arınmış bir beden şarttır.

 
Meditasyonda Fiziksel Engeller :
Gereksiz yere devamlı yer değiştirme, sabit oturamama
Disiplinin terk edilmesi
Bedene olan aşırı bağımlılık,
Maddeye olan aşırı bağımlılık
Çeşitli hastalıklar
Tartışmacı kişilik
Elverişsiz çevre
Kötü arkadaş
Egoizm
Yoğun cinsel v.s. dürtüler, zaaflar
Aşırı gıda
Düzensizlik
Gereksiz el, kol hareketleri
Uygulama kurallarına uymama
Çok konuşma, dile hakim olamama
Mürşitten yoksun oluş
Sosyal statü

Meditasyonda Zihinsel Engeller:
Öfke
Kötümserlik
Şüphecilik
Rüyalar
Yanılgılı hoşnutluk
Korkular
Kararsızlık, sebatsızlık.
Şuuraltının gücü
Hüzün
Kindarlık
Sabırsızlık
Kıskançlık
Hatıralar
Zihinsel tartışmalar.
Önyargılılık, Hoşgörüsüzlük, fundamentalizm
 

Sonuç olarak denebilir ki;

Meditasyon varlığı selamete ulaştıran yegane yoldur.
 

Tüm dünyasal dert, stres, acı sebeplerini kaynağından yok eder.İnsana her şeyi görmeyi öğretir; ona Birlik, Teklik duygusunu verir. Yaradan yoluna girmeye talip olmuş varlığa, ebedi huzura , ebedi mutluluğa doğru giden yolu gösterir. Meditasyon, zihin kapısını sezgisel bilgiye açar , saklı olan birçok gücün ortaya çıkmasına zemin hazırlar.
Meditasyonun en önemli yararları uygun kelimeler bulup da anlatılamayanlardır. Yaşayarak görebilir ya da etrafınızda meditasyon yapan kişiler varsa onların deneyimlerini ve gelişimlerini inceleyebilirsiniz.

Anlatılabilen (bilimsel olarak da çeşitli saygın üniversitelerce incelenmiş ve ispatlanmış, kabul görmüş olan) yararlarından bazılarına değinecek olursak :

Genel anlamda ruh ve beden sağlığımıza güçlendirici ve tedavi edici etkilerinin meditasyona başladıktan ve düzenli olarak meditasyon yapıyor olduktan sonra kısa bir sürede geliştiğini, dolaşım sistemi ve tansiyon üzerinde önemli bir düzenleyici etkisi olduğunu, kas ve sinir sistemlerine yenileyici ve yeniden yapılandırıcı etkileri ile yaşlanmayı birçok anlamda tersine çevirdiğini, bağışıklık sistemimize güç kattığını, streslere ve dış etkilere karşı zihinsel ve bedensel direncimizi arttırdığını söyleyebiliriz.
  

 


 

 

 

MEDİTASYON'UN AMACI:
 

Meditasyon yapmamızın amacı, zihnimizi sürekli barış içinde ve sakin kılmaktır. Zihnimiz sakin ve barış içinde olduğunda, huzursuzluklardan ve kaygılardan arınır ve dolayısıyla mutlu olur. Eğer zihnimiz sakin değilse, yaşam şartlarımız çok iyi de olsa, gerçekten mutlu olmak çok zorlaşır. Hep bir şeyler eksik kalır. Mutlu olduğumuzu hissettiğimiz bir anın ertesinde bir mutsuzluk anı hep olasıdır. Dostlarımız ve sevdiklerimiz bize mutlu olduğumuzu telkin etseler de, içimizde mutlu olmadığımızı biliriz, durumumuzu kabullenmeye çalışırız.

Düzenli meditasyon yaptığımızda, içsel barışımız anlamında da, günlük yaşamımızda karşılaş-tığımız, ilişkide olduğumuz kişiler ve olaylarla da, barış içinde olur; gitgide daha saflaşan ve sonunda en zor şartlarda dahi bizi terk etmeyen saf mutluluğa ulaşırız. Düzenli olarak yapaca-ğımız meditasyon, bize zihnimizi dış nedenlere bağımlı olmadan kontrol edebileceğimiz bir içsel netlik ve derinlik kazandırır.

Zaman içinde, dengeli olmayan, aşırı heyecanlar ve ümitsizlikler arasında gidip gelen, mutlu olmak için nedenler arayan zihnimizle yaşamak yerine; zihinsel dengemizi kurmayı ve yaşamımızda var olduğumuz sürece eksik olmayacak salınımlardan, gel gitlerden, karışıklıklardan, kaybedişlerden (ve kazanışlardan), heyecan-lardan ve kaygılardan etkilenmeden, yaşanması gerekeni; “kesintisiz ve nedensiz mutluluğu” yaşamayı öğreniriz.


MEDİTASYONUN YÖNTEMLERİ:


Hint,Tibet,Çin kaynaklarındaki kadim belgelerden edinilen bilgilere göre meditasyon doğuda binlerce yıldır uygulanmaktadır. Doğu da bu kadar eski bir geçmişe sahip olan meditasyonla batı, kitlesel olarak 60'larda tanıştı, fakat teknik önceden de biliniyordu. 13 yüzyılda Fransiskan ve Dominikan rahiplerin uyguladığı, aralarında uzun esler verilen ve 'Lectio Divina' denilen İncil okuma tekniği de bir tür meditasyondu. Ama protestan devrimi, Katolik Kilisesi'nin kuralları ve matbaanın keşfiyle yöntem unutuldu.
Neredeyse binlerce çeşit meditasyon yönteminden bahsetmek mümkündür, ancak genel ve yoğun olarak uygulanan meditasyon şekilleri şunlardır ;
 

Dinsel meditasyon - Hristiyan meditasyonları, dua, tesbih, zikir, namaz, tefekkür.

Belli bir objeye konsantre olunarak yapılan meditasyon.
Belli bir mantranın tekrarı ile uygulanan meditasyon.
Ses, müzik, tını meditasyonu
Raja Yoga meditasyonu
Laya yoga meditasyonu
Yantra (Ezoterik diagramlar) ile yapılan meditasyon.
Çakra konsantrasyonuna dayanan meditasyon.
Tantrik (Maithuna) meditasyonu.
Mandala meditasyon.
Daha sayısız tekniği eklemek mümkündür.


MEDİTASYONUN YARARLARI:
 

MEDİTASYON YAPAN OLUMLU DÜŞÜNÜYOR


Araştırmacılar, meditasyonun, olumlu düşünceyle ilgili olduğu belirlenen beynin sol ön kısmının aktivitesini arttırdığını gözlemledi.
Meditasyonun bağışıklık sistemini de olumlu yönde etkilediğini belirten araştırmacılar, meditasyon yapan kişilerin antikor sayısının, diğerlerine göre çok daha yüksek olduğunun ortaya çıktığını kaydettiler.
Meditasyonun, beyin fonksiyonlarına ve bağışıklık sistemine olumlu etki ettiği belirtildi. Psychosomatic Medicine dergisinde yayınlanan makaleye göre, ABD’deki Wisconsin Üniver-sitesi’nde görevli bilim adamı Richard Davidson ve ekibi, 41 kişi üzerinde araştırma yaptı.
Katılımcıların 25’ine 8 hafta süreyle konsantrasyon meditasyonu yaptırıldı.

Meditasyon yapan gruptan, değerlendirme yapmadan o anki duygu ve düşüncelerine yoğunlaşmaları istendi. 16 kişilik diğer gruba ise meditasyon yaptırılmadı.
Bilim adamları, araştırma sonunda katılımcıların beyinlerinin ön kısmındaki aktiviteyi incelediler. Daha önce yapılan araştırmalarda, beynin sol ön kısmının olumlu düşünceyle ilgili olduğunun ortaya çıktığını hatırlatan bilim adamları, meditasyon yapan kişilerde, bu bölgenin aktivitesinin daha yoğun olduğunu gözlemlediler.


BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR


Daha sonra katılımcılara grip aşısı yapan bilim adamları, aşıdan 4 ve 8 hafta sonra oluşan antikorların sayısını ölçtüler. Her iki gruptaki katılımcıların kanındaki antikor sayısının arttığını belirten bilim adamları, meditasyon yapan kişilerin antikor sayısının, diğerlerine göre çok daha yüksek olduğunun ortaya çıktığını kaydettiler.
Her geçen gün artan sayıda doktor stresi azaltıcı işlevi kanıtlanan meditasyonu AIDS, kalp hastalığı, kanser, kısırlık, depresyon, hiper aktivite gibi rahatsızlıklar için 'destekleyici tedavi' olarak önermekte. Düzenli meditasyon yapan kadınların bağışıklık sistemi, yapmayanlara göre daha güçlü. Tansiyonu da meditasyonla düşürmek mümkün.

Meditasyon ayrıca Viagra gibi etki de gösterebiliyor!
Herhangi bir rahatsızlığınız var ise, Hamile iseniz, yaşlı iseniz, yüksek tansiyonunuz, ağır kalp rahatsızlıklarınız, mental sorunlarınız, bedensel sakatlıklarınız vs. gibi durumlarınız var ise muhakkak öncelikle doktorunuza başvurup onun olurunu alınız.
Burada okuyacağınız bilgiler, kişisel ihtiyaçlarınız yada teşhis ve tıbbi bakım gerektiren herhangi bir belirti için ayrıca ilaç alımına, herhangi bir tedaviye, diyete veya egzersize başlamadan veya bunları kesmeye karar vermeden önce mutlaka danışmanız gereken hekiminiz yada sağlık bakım uzmanınızın tavsiyelerinin yerine geçmesi için değil onların bu tavsiyelerini tamamlayıcı olması için verilmiştir.

NASIL BİR MEDİTASYON?


En kolay yapılabilecek meditasyon yöntem-lerinden biri, mantra meditasyonudur.
Yöntem son derece basit ve zahmetsizdir:
Sessiz bir yer bulun. Mümkünse perdeleri kapatın veya ışığı söndürün. Etrafta dikkatinizi dağıtacak ne kadar az şey bulunursa o kadar iyi konsantre olabilirsiniz.
Gözlerinizi kapatın.

Önemli olan dış dünyayla bağlantınızı kesmeniz. Böylece beyniniz dış uyarıları işlemeyi durdurabilir.
Bir kelime seçin. Sizin için önemli olan ya da tekrarlandığında tınısı hoşunuza giden bir kelime –anlamını bilmediğiniz, herhangi bir kelime olabilir- belirleyin.
Kelimeyi tekrarlayın.

Belirlediğiniz kelimeyi her nefes verişinizde bir kez söyleyin. Söyleyişteki tek düzelik konsantre olmanıza yardımcı olacaktır.

Olmaması Gerekenler:


Meditasyon yapacağınız yerde; çocuk ve ev hayvanı gibi aniden üstünüze atlayabilecek canlılar bulunmamalıdır. Çok hızlı ritimli, Yüksek sesli müzik, çok fazla ışık, çalışan ev aletleri benzeri sesini ya da yoğun ışığını takip edebileceğiniz her türlü uyaranlar kapatılmalıdır. Süreyi sizin yerinize tutma amaçlı çalar saat veya alarm türü şeyler de dahil olmak üzere aklınızı meşgul edebilecek hiçbir şey olmamalıdır.

Olması Gerekenler:


Kokusu ya da dumanı sizi ya da evinizi paylaşanları rahatsız etmiyorsa tütsü yakabilirsiniz. Hareketsiz durunca üşüyebilirsiniz, bunu engellemek için omuzlarınıza bir örtü alabilirsiniz. Bulunduğunuz yerin bağımsız bir kapısı varsa, kapınızı kapatıp yalnız kalabilirsiniz. Ortamda bir kum saati yada gözünüzün ucuyla, zorlanmadan görebileceğiniz sessiz bir saat bulundurabilirsiniz.

 

 

  
                                         


 
 

Bu sitedeki istediğiniz yazıyı elbette alabilirsiniz: Bilgelik sahiplikle birlikte var olamaz.
Alın, okuyun, okutun, paylaşın. Sadece alıntılarınızda www.zamanyolcusu.com'un referansını yazmanız etik olarak doğru olandır.
© Copyright 2003