Ana Menu etkinlikler gurudwara tv kurumsal resimler iletisim english

 

ANA SAYFA

 

FELSEFE

 

YASALAR

YOGA

 

MEDİTASYON

 

ZEN

 

TAI CHI

 

ASTROLOJI

 

FENG SHUI

Kütüphane

 

E Grup

 

LINKLER

 

Alternatif Hayat

 

Nazmi Gür

Yogaist

 

Y O G A

 
           

 

YOGA bir din, politik bir hareket veya dogma anlamına gelmez, O, tüm kültürlere, inançlara, ırklara saygı içerisinde olarak bireysel iç yapının, evren  ile tüm seviyelerde ve tam olarak birleşmesidir. Sanskrit dilinde de YUG kökünden türemiş olan YOGA, " bütünlük", "bir olmak" anlamına gelir.

 

YOGA yolu ile varlık mikrokozmik yapısını, makrokozmosla, evrenin en üstün olanaklarını kullanmak sureti ile birleştirir ve evrensel sübtil enerjileri en mükemmel şekilde kullanır. Bu birleşme ile kişi mikrokozmosunda,  makrokozmosu tam olarak bulabilme kabiliyetine sahip olur. Böylece tüm evren küçültülmüş ölçekte varlık içinde hissedilir. Bu da makrokozmosta bulunan her şey mikrokozmostada bulunur demektir.

 

YOGA, hareket ile bilginin aynı anda dengelenerek kullanılmasına bağlı mükemmel harmoni sistematiğidir ki uygulayıcıya, gerek fiziksel ve gerekse ruhsal planlarda, sağlıklı, dengeli ve aktif bir yaşamın gereği için bundan sonra nasıl hareket etmesi gerektiğini, öğretecektir. Bu şekilde varlığın tüm planlardaki tekamül süreci hızlanacak, gerçek ve mutlak mutluluğun kapıları açılacaktır. Varlıksal tekamülde hızlanma, onun tüm olgularının tam bir uyum ve denge içinde olmasına bağlıdır. YOGA uygulamaları bu içsel denge ve uyumu derin huzur ve sonsuz sevgi ile varlıkta ortaya çıkartır böylelikle üst benliğe ulaşılır.

Bundan binlerce yıl öne yükselmiş üstatlar tarafından koyulan YOGA prensiplerinin bu günün standart yaşamsal problemlerini çözmüş olduğu görülmektedir. YOGA günümüzün insanlık dertleri olan günlük gerilim, stres, sinirsel sıkıntılar, bedensel dinçliğin azalması, erken yaşlanma, hafıza problemleri ve benzeri daha pek çok olumsuzlukları alt edebilmede kesin bir yoldur, işin güzel yanı bu çözümde kişi meseleyi bizzat kendisi halleder, bu da uygulayıcıya kendine güven ve üstün seviyedeki kabiliyetlerinin farkındalığını getirir. Günümüzde pek çok olimpiyat takımının ve özellikle astronot ekiplerinin yoga çalıştırıldıklarını biliyoruz. Bu da bize YOGA’nın tanımlanmış bir pozitif bilim olduğunu göstermektedir, YOGA yalnızca felsefi, fiziksel ve ruhsal çalışmalar manzumesi olarak değil bir bilim olarak değerlendirilmektedir. Tüm bunlardanda anlaşılabileceği gibi YOGA sistematiği, insanın para normal güçlerini geliştirip, zihin ve bedenin evrensel şartlara mükemmel uyumunu sağlayarak, kişiye sıra dışı bir hayatiyet vermektedir.

 

YOGA çalışmaları ile yorgunluk, bıkkınlık süratle terk edilir; beş dakikalık bir derin YOGA gevşemesi (SHAVASANA) ile saatlerce süren uykudan daha fazla fayda elde edilir. Öte yandan YOGA gerek vücudun ve gerekse zihnin zamansız ve erken yaşlanmasını engeller. Muntazaman YOGA çalışan bir kişi, sağlıklı, güçlü ve dinamik bir beden ve şuura sahip olarak yaşamını uzatma şansına kavuşur...

İnsanoğlu, tam olarak nasıl kullanacağını bilmediği, son derece güçlü, çok karmaşık ama o denli de mükemmel bir bilgisayara sahiptir; beyin.... normal bir insan bu inanılmaz potansiyelin yalnız yüzde dördünü kullanır, YOGA beyinsel faaliyetlerin en üst seviyelerde kontrol edilmesini temin eder böylece bu mükemmel parçamızı en iyi şekilde kullanmayı öğreniriz.

 

Gene muntazaman uygulanan YOGA çalışmaları ile vücutta bulunan gereksiz yağ vs gibi dokular ortadan kalkar, bedensel ağırlık o vücudun ihtiyacı kadar olur.

 

YOGA çalışmalarının yaşı yoktur. Her yaştaki insan rahatlıkla uygulamaları tatbik edebilir. Tecrübeler, YOGA'nın yaşlılarda daha da çarpıcı olduğunu göstermiştir, zira onlar daha sabırlı, daha çok dinleyebilen bir yapıya sahip olarak, yaşamış bulundukları tecrübeler ile hayatın gerçeklerini bilmektedirler.

Tam bir disiplin ve sabırlı bir YOGA çalışmasının neticeleri, yaş, din, ırk cinsiyet vs. gözetmeksizin adım adım ama kesin olarak alınır. Özellikle yaşlılarda daha keskin bir dimağ elde edilir...

YOGA, diyet, iç temizlik, nefes egzersizleri ve zihin kontrolü gibi yöntemleri ile tüm yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

YOGA çalışmaları ile şu paha biçilmez değerlere ve avantajlara sahip olunur :

Çok kısa bir zamanda, gerçek, derin bir YOGA gevşemesi elde edilmesi, 

Fiziksel yapının sürekli genç, dinç ve diri kalması,NADİ’ ler adı verilen vücut içi ve çevresini saran sübtil enerji kanallarının ve sinir yollarının açılması, alışılagelmişin dışında, mükemmel ve üstün bir iç ahenge kavuşulması ile gelinen bu dengelilik halinde fiziksel zihinsel ve ruhsal yapının tekamül sürecinin hızlanarak üstün seviyelere ulaşılabilmek. 

 

Bilerek veya bilmeden, tüm insanları temel arzusu, sonsuz ve gerçek mutluluğa ulaşmaktır. Gerçekte bu mutlak mutluluğa ulaşmak, insanın sahip olduğu yeteneklerini tam olarak kullanabilmesine bağlıdır. İnsanoğlu bu mutluluğa, fiziksel, ruhsal ve zihinsel yönlerini tatmin ederek ulaşacaktır. Bu sonsuz mutluluk seviyesine ulaşmış kişi üstadların ve büyük yogilerin de söyledikleri bir kuralı ispatlamış olur, bu da gerçek ve kalıcı mutluluğun geçicilik esasına dayanmadığıdır. Gerçek mutluluğa ancak her yaratılmış varlığın özbenliğinde bulunan ilahi köken öğrenilerek ulaşılır.

Bu ilahi köke ,bu yüce gerçeğe pek çok isimler verilmiştir bunlardan bazıları Öz, Asıl tabiat, Brahman; Kozmik bilinç, Sonsuz, O... daha pek çok sıfat ile geliştirmek mümkün, fakat dikkat edilirse bu isimler sonsuz olduğuna göre bunlara ulaşabilme de ancak sınırlı kişiliğimizin ötesine geçebilmekle olabilir...

 

Yoga sistemine göre, hislerin, aklın ve zihnin mükemmel bir şeklide gelişmiş ve uyum içinde çalışıyor olması ve bedenin de buna uygun bir performans içinde bulunması gereklidir. Ancak bu düzeydeki bir insan yeteneklerini tam, kusursuz ve eksiksiz olarak kullanarak kendi sınırlarını aşabilir ve ilahi sonsuz mutluluğa ulaşabilir... bunu ancak ve bir tek kendisi yapabilir. 

 

 

KÖKLER

 

Yoganın temel öğretilerinde ezoterik görünümlü fazla bir şey yoktur. Zaten Yoga Sutralar’da oldukça düzdür ve psişik fenomenlere ve bu nevi olağandışı işleri becerme yeteneğini nasıl geliştirilebileceğine dair hemen hiç bir yorum getirmezler.

Ancak, daha geç öğretiler disiplinin muhtemelen Patanjali’nin yorumlamaktan çekindiği engin, gizli tutulan ve sözlü gelenek çerçevesinde korunduğuna kuşku olmayan yönüne dikkat çekmişlerdir.

Yoga, bir sanat ve bilim olarak kişinin tam bir bilinç içinde yaşaması yoludur. Eski Yogik yazılarda Yoga yolunda yapılan hiçbir zahmetin boş olmadığı söylenir, Yoga hayat boyu sürecek olan bir çabadır. 

Yoga bir din değildir, tüm dinler, inançlar kişinin rengi, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun aynı kefededir. Dolayısı ile tüm insanlık içindir. Yoga yalnızca baş aşağı durmak belirli pozlar almak veya az bir miktar sebze ile beslenmek değildir. O evren ile tam birlik, tamlık, bütünlük, sükunet, huzur ve aynı anda tüm evrenle iletişim içinde bulunabilmek yoludur. 

Telaşlı bir karmaşanın süregeldiği günümüzde Yoga insanlığa muazzam bir kaynak sunar. Günümüzde Yoga çoğunlukla stres azaltma metodu olarak görünse de bunun haricinde pek çok faydaları fiziksel, zihinsel ve ruhsal planlarda görülür. Örneğin Hatha Yoga ile vücudun tüm gerginliği ve sertliği alınır.

Düzenli olarak yapılan Yoga çalışmaları kişinin bir şifa aracı olması, kişisel değişime, kendimizi ve başkalarını dikkate alarak kalbimizin ve zihnimizin açılması yolu ile varlığımızın yüceltilmesi mümkündür. 

Kadim zamanlardan çağımıza kadar uzanan geleneksel yoganın ne zaman, kim tarafından ve nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir.

“MÖ 3000 yıllarında Hindistan’da uygulanmakta olduğu düşünülmektedir. Yoga, gerçekte tek bir dinsel sistem değil, fakat birbiriyle bağlantılı ve bir arada uygulayıcıyı tanrıyla mistik bir birleşmeye taşıyan bir dizi disiplinden meydana gelmiştir. Milattan binlerce yıl önce İndus havzasında gayet ileri bir toplum yaşamaktaydı. Aynı zamanda Hindu felsefesinin temel yanıtları olan Veda’larda da yerini almıştır. Veda'lar daha sonra Upanishad’lar olarak anılır. Bunların içerisinde Yoga'ya ait referanslar bulunmaktadır.

Bugün "yoga" esas olarak solunum, beden kontrolü, meditasyon ve adanmışlık üzerine ayrıntılı talimat ve egzersizleri kapsamaktadır. Bu yöntemler ilk olarak MÖ 2. Ya da 3. yy. Sanatın öğrencisi ve uygulayıcısı olan Hintli Patanjali tarafından ünlü Yoga Sutralar’da sistemleştirilmiştir.

Bunlar Patanjali tarafından bulunmuş değillerdir. Onun yaptığı zamanın ruhsal pratiklerinin deşifre etmek olmuştur.

 

 

LİSAN

 

Tüm temel Yoga metinleri eski Hint lisanı olan Sanskrit’tir. 

Sanskrit, matematiksel ve bilimsel olarak tam dil anlamına gelir. Yazılı formunda Sanskrit çok fonetik lisandır. Sanskrit alfabesi vokal seslerin mantıksal düzenine sahiptir her harf bir kök söz bazlıdır. Tüm Sanskrit sözler böyle bir rehber prensiple kurulduğundan uygulanmış belirli formülleri mevcuttur, bu da Sanskriti göreceli olarak öğrenilmesi kolay bir dil yapar.

Yoga kelimesinin kökleri Sanskrit kelime yuj‘a dayanır. Yuj bir, bütün, bütünde birleşme anlamına gelir.

Klasik Yoga Asana’ların (pozlar, duruşlar)ve Pranayama (nefes teknikleri) gibi pek çok konuda Sanskrit’i kullanır bu günümüzde de geçerlidir. Yoga çalışmalarında pek çok Sanskrit kelime ile yakınlaşılır. Hatha Yoga çalışmalarında özellikle Asana’lar, eski Hint Tanrılarına, ulularına, hayvanlara veya coğrafi oluşumlara ait Sanskrit terimler ile adlandırılmıştır.

 

 

DURUŞLAR

 

Yoga çalışmalarına her zaman bir öğretici nezaretinde başlamak ve iyice öğrenene kadar da bu şekilde devam etmek gereklidir. Asana'ları uygulamak için öncelikle ısınma hareketlerinin yapılması ve diğer temel esasların bilinmesi gereklidir.

Hatha yoga duruşlarına ASANA adı verilir, kelime manası itibarı ile "rahat duruş, hoş duruş, latif poz" olarak ifade edilir.

Hatha yoga ASANA'ları koordine edilmiş beden pozları ve nefes tekniklerinin fizik beden, zihinsel yapı ve ruh varlığı üzerindeki tesirlerini belirli konsantrasyonlar ile deneyimlemektir...

Maalesef bugün batıda uygulanmakta olan Hatha yoga çalışmalarında Asana’ların çok önemli değerleri olan zihinsel ve sübtil planlar atlanılmakta ve yalnızca bir nefes veya beden tekniği olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Gerçek bir Hatha yoga çalışması bu şekilde olmalıdır.

 

Asana'lar bedensel formun en iyi şekilde yapılandırılması ve onun kendi bünyesine uygun olarak en mükemmel biçimi alması bakımından en değerli çalışmadır.

Hatha Yoga bilimi insan varlığını en basit anlamda üç boyutta inceler bunlar; fizik, zihin ve ruh planlarımızdır.

Hatha yoga üç planın en dengeli şekilde uyumluluğunu temin eder, tüm Asanaların temel amacı adı geçen planlarımızın evrenle uyum içerisinde dengelenebilmesi böylece varlığımızın yüceltilmesidir.

Bilinmesi gerekir ki Hatha Yoga yalnızca jimnastik hareketleri değildir.

Her asana varlığımızda mevcut olan bir veya birkaç chakrayı ve nadilerimizi uyarır besler açar ve dengeler.  (Chakralarımız ve nadilerimiz ile ilgili geniş bilgiye sitemizde bulabilirsiniz). Bu asananın sübtil plandaki değerlerinden biridir. 

Fizik planda ise her bir asana kendi grubuna göre fizik yapımızı mükemmel şekilde dengeler, esnetir, açar, katı ve sert haldeki kas yapılarını gerektiği zaman sertleşecek şekilde uzun ve esnek hale getirir.

Hatha yoga çalışmaları bir zayıflama yöntemi değildir de ancak elbetteki vücudumuzun bu şekilde esnetilmesi onun gereksiz dokulardan kurtulmasını ve böylece mükemmel bir şekil almasını temin eder.

Değişik uygulamalar ve varyasyonları ile pek çok asana bulunmaktadır. Bunlardan bazıları temel pozlardır. Her Hatha yoga okulu ve sistemi hatta aynı sistemin değişik hocaları tarafından uygulamanın değişik yorumlandığı görülür ancak temel duruş ve amaç asla değişmemektedir.

Asana uygulamaları genellikle basit pozlardan başlanılarak geliştirilmeli, uygulama sırasında kişi ne kendisi nede başkaları ile yarış içinde olmamalıdır. Asana sizin kişisel dostunuzdur, o başkalarına gösteriş yapmak için kullanacağınız bir araç değildir. Bu şekildeki uygulama Yoga’nın etiğine aykırıdır. 

Asana'ların diğer biz özelliği ise varlıksal yapımızın her planını dengelemesidir, özellikle fizik ve zihin yapımız mükemmelce dengelenecektir.

Konsantrasyon kabiliyetimiz en iyi şekilde artacaktır.

 

 

 

 

 

BAZI TEMEL ASANALARIN SANSKRIT DİLİNDEKİ ADLARININ TÜRKÇE KARŞILIKLARI :

 

 

 

NATARAJASANA DANSÇI DURUŞU  
PADAHASTHASANA GÜNEŞ DURUŞU
PASCHIMOTTANASANA  OTURARAK GÜNEŞ DURUSU
ARDHA MATSYENDRASANA OMURGA BÜKÜLMESİ
SARVANGASANA OMUZ DURUŞU
HALASANA  SABAN DURUŞU
BHUJANGASANA KOBRA DURUŞU
SAVASANA   CESET DURUŞU

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

YOGA SİSTEMLERİ

 

Patanjali Veda edebiyatında bulunan Yoga biliminin bir özetini hazırlamıştır.

 

Yoga-Sutra'da Patanjali, detaylara inmeden Yoga'yı anlatmıştır.

 Yoga bu kitapta Aştanga, yani sekiz basamaklı yol gibi anlatılmıştır. Aştanga sözcüğü iki sözcükten ibarettir. Aşta "sekiz", anga ise "hisse" anlamına gelir. Böylece Yoga sekiz hisseden ibarettir. Yoga insanı geliştirerek yükselişe geçirdiği için Anga sözcüğü "basamak" gibi de yorumlanabilir. Böylece Yoga sekiz basamaklı yol olarak adlandırılmak-tadır. Buna göre de Yoga'yı zamanla Aştanga-Yoga adlandırmaya başla-mışlar. Böylece orijinal Yoga'nın ismi Aştanga-Yoga olmuş. Bu gerçek Yoga'nın ismidir. Yoga-Sutra'nin metinlerinde Aştanga-Yoga bazen Raja-Yoga diye adlandırılmaktadır, yani sekiz basamaklı bütünleşme yolu, kral yolu diye de adlandırılmaktadır. (Raja sözcüğü "kral" demektir. Kral Yoga'sı veya soylu yol olarak da nitelendirilen Aştanga-Yoga (Raja Yoga) da istenen, fiziksel ve mental disipline, zihin potansiyelinin konsantrasyon ve meditasyon yolu ile deney üstüne ulaşmak ve disipline olmaktır. " Klasik"  Yoga olarak da adlandırılır.

 

Orijinal Yoga'nın sekiz basamağı şunlardır;

 

1. Yama - Negatiflerden arınma

2. Niyama - Pozitifleri güçlendirme

3. Asana - Duruş, vücut çalışmaları

4. Pranayama - Nefes ve Biyoenerji egzersizleri

5. Pratyahara - Astral, Chakra ve Kundalini

   çalışmaları

6. Dharana - Konsantrasyon çalışmaları

7. Dhyana - Meditasyon çalışmaları

8. Samadhi - Trans, Evrenle Bütünleşme

 

Bu 8 basamakta binlerce çeşit egzersiz vardır. Zamanla farklı kişiler bu basamaklardaki egzersizlerden yararlanmış ve bu egzersizlerin bir kısmını alıp onlara farklı isimler takmış. Mesala Hatha-Yoga, Jnana-Yoga, Mantra-Yoga, Karma-Yoga, Bhakti-Yoga v.b. Böylece, Yoga'nın sözde farklı ekolleri, türleri meydana gelmiş. Oysa bunların hepsi orijinal Yoga'nın 8 basamağından alıntılardır. Yoga'nın ekollerinden her hangi birini incelerseniz göreceksiniz ki orada yapılan egzersizler bu 8 basamağın her hangi birisinden alıntıdır.

Anılan 8 basamak daha açık bir biçimde aşağıdaki gibide tanımlanabilir.

   

1.

Ahlaki disiplin

2.

Kendine hakimiyet ve terk

3.

Duruşlar / Asanalar

4.

Nefes kontrolü

5.

Duyuların kontrolü

6.

Konsantrasyon

7.

Meditasyon

8.

Vecd hali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yukarıda görülen basamaklar diğer pek çok Yoga ekollerinde mevcuttur. Raja Yoga çalışması genellikle Hatha Yoga uygulamaları ile başlar. Zira Hatha Yoga vücuda ihtiyacı olan sağlığı ve çalışmanın ileriki dönemlerindeki zorluklara göğüs gerebilecek gücü verir.

Batıda yoga denince akla genellikle Hatha Yoga gelmesine rağmen, pratikte  yoganın pek çok farklı ekolü ile karşılaşılır...

 

 

HATHA YOGA

Beden üzerinde kontrol sahibi olmak için ustalaşma yogası

 

Bu ekole güçlü yol da denilir. Fiziksel mükemmeliğin yoludur, modern batı yaklaşımına göre Hatha Yoga öncellikle bir fiziksel terapi formudur. Hatha Yoga; Asana (Yoga duruşları, Pranayama (nefes egzersizleri), Pratyahara (duyuların kontrolü), Dharma (zihin kontrolü), Dhayana (meditasyon ve ruhsal aydınlanış) bölümlerinden oluşur. 

Hatha Yoga çalışmaları Yoga'nın temel 10 ahlaki değerleri kodlaması olan Yama-nyama ile desteklenir. 

 

 

MANTRA YOGA

Ses ve zikir yogası

 

Bu uygulama, evrensel yüce gücün ortaya koyduğu bazı yüksek ve anlaşılması güç enerjileri yansıtma yoludur. Bunu sağlamak için bazı özel heceler,kelimeler ve cümleler kullanılır, bunlara MANTRA adı verilir.

Diğer bir deyişle MANTRA üstün enerjilerin, sesler ile ifadesidir.

MANTRA ile yoğun bir konsantrasyon uygulayan yoginin varlığı yüce gerçekle bütünleşir.

 

 

BHAKTI YOGA

Adanarak eylem yogası

 

 Varlığın yaratanın bir enstrumanı olduğunu kabul ederek sevgi ve tam bir teslim oluşla tüm yaratılmışlarda mevcut olan ilahi orijine yol almaktır. 

  

 KARMA YOGA

İyi fiiller yogası

 

 Karma Yoga "eylem veya çalışma yolu ile aydınlanış" olarak tanımlanır. Gerçek kimliğimizi saklayan eylemlerdeki tabii ihtiraslarımızı azaltmayı amaç edinir. Herkese ve her şeye bencil olmayan bir tavırla hizmet yapmak ve böylece ruhsal hürriyete kavuşmak Karma Yoga’nın esasıdır. 

  

JNANA YOGA

Zihni yatıştırma ve meditasyon yogası

 

Bilginin yoludur. Hindu mistik metinleri olan Upanishad'larda gerçeğin gerçek olmayandan, fani zevklerin gerçek mutluluktan bilgi yolu ile ayırt edilmesi. Kişinin tam bir şuurluluk ve idrak ile bilgiye yönelmesidir.

  

ASANALAR ve UYGULAMALARI ile İLGİLİ ÖNEMLİ NOT:

 

Asanaların, daha önce hiç uygulamamış olanlarca yanlızca kitaptan veya internetten vs kanallarda görülüp uygulanması bizce yanlıştır, zira asananın tekniğini ancak görsel boyutta verebilecek olan bu tip bilgilendirme ile o hareketin gerçek olarak uygulanışının görülmesi arasında büyük anlam farklılıkları mevcuttur.

Eğer daha önce uygulama yapmadıysanız lütfen bizlerle veya Hatha yoga çalışmasının yapıldığı gruplar ile temas ediniz.

Herhangi bir rahatsızlığınız var ise, Hamile iseniz, yaşlı iseniz, yüksek tansiyonunuz, ağır kalp rahatsızlıklarınız, mental sorunlarınız, bedensel sakatlıklarınız vs. gibi durumlarınız var ise muhakkak öncelikle doktorunuza başvurup onun olurunu alınız. 

 

Bazı temel asanaların sağlığın korunması ile direk ilişkisi vardır. 

 

NATARAJASANA

Sırtın alt bölgesini ve bel omurunu güçlendirir, kalça ve (uyluk)butları gerer ve güçlendirir, denge, özgüven ve konsantrasyonu geliştirir, burun yollarındaki balgamı temizleyerek sinüsleri açar, hafızayı açar, depresyon ve uyuşukluğu giderir.

 

PADAHASTHASANA

Mide, karaciğer, dalak ve karın bölgesindeki tüm faaliyetleri uyarır, canlandırır ve geliştirir, kalp ve akciğerlerdeki gerginlik ve stresi rahatlatarak tüm sırt ve bacak-lardaki sinir ve kasları güçlendirir ve geliştirir, kanı temizler.

 

PASCHIMOTTANASANA

Kabızlığı rahatlatır, diyafram ve karın bölgesini güçlendirir, hazım etme kapasitesini arttırır, şeker hastaları için bire birdir, merkezi sinir sistemi ve bacaklardaki sinirler dengelenir, sırt ve bacaklar güçlenir ve esner, iktidarsızlığı azaltır. 

 

ARDHA MATSYENDRASANA

Kronik kabızlığı, idrar yolu ve mesane rahatsızlıklarını iyileştirir, Kundalini’nin uyandırılmasına yardımcı olur, omurların maksimumda yanal hareket yapmasına imkan verir, prostat rahatsızlıklarını azaltır, sindirimi hızlandırır, omurga sinirlerini leğen kemiğinin altından beyne ve gözlere kadar dengeler. 

 

SARVANGASANA

Modern insan için tüm duruşların en muhteşemi olan bu duruş, bütün endokrin sistemi dengeye sokarak boyundaki tiroid ve paratiroid bezleri üzerinde yararlı ve dinamik etkiler yaratır, iktidarsızlığı giderir ve tüm hayati organların işleyişini güçlendirir, birçok solunum rahatsız-lıklarının giderilmesine yardımcı olur, tüm sinir sistemini sakinleştirir, kabızlık ve sara krizlerini hafifletir, aşırı yorgunluğu ortadan kaldırır, zihni berraklaştırır, zekayı açar, hipertansiyonu rahatlatır, görme gücünü geliştirir ve yogada, iki kaşımızın ortasında bulunan ve ilahi bilgeliğin merkezi sayılan ajna chakra’nın harekete geçmesini sağlar.

 

HALASANA

Tiroid ve paratiroid bezlerindeki dengelemeyi yaparak tüm vücuttaki hormonal işleyişin gelişmesini sağlar, tüm omurilik, sinirler ve kaslar, bacaktaki sinir ve kasların tamamiyle gerilerek esnemesini sağlar, hipertansiyon, kabızlık, kas romatiz-ması ve bel ağrısını rahatlatır, vücuttaki yağları azaltarak karaciger ve dalağın büyümesini engeller, kanın omurilik kökündeki sinir yumağına mükemmel bir şekilde tedariğini sağlayarak omurların kemikleşmesini ve kambur oluşumunu engeller, yüksek kan basıncını engeller, atardamar ve damarların bükülgen, esnek ve güçlü olmasını sağlar.

 

BHUJANGASANA

Bağırsakların çalışmasını geliştirir, vücut ısısını yükseltir, kundalininin açılmasına yardımcı olur, beynin her iki tarafına da eşit miktarda enerji ve elektrik gitmesini sağlar, yumurtalık, rahim ve erbezlerinin düzenli çalışmasını sağlar, tüm vücut gücünü arttırır, iktidarsızlığı rahatlatır.

 

SAVASANA

Bu duruş, diğer duruşlar, iş ya da günün stresinden dolayı oluşan aşırı yorgunluk, incinme, gerilme gibi durumların giderilmesi içindir.

 

  
                                         


 
 

Bu sitedeki istediğiniz yazıyı elbette alabilirsiniz: Bilgelik sahiplikle birlikte var olamaz.
Alın, okuyun, okutun, paylaşın. Sadece alıntılarınızda www.zamanyolcusu.com'un referansını yazmanız etik olarak doğru olandır.
© Copyright 2003